کمیته علمی
دکتر محمدباقر  جعفری

دکتر محمدباقر جعفری
عضو هیات علمی پردیس فارابی

دکتر بابک اخگر

دکتر بابک اخگر
دانشگاه شفیلد هالم

دکتر شعبان الهی

دکتر شعبان الهی
دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مونا جامی پور

دکتر مونا جامی پور
دانشگاه حضرت معصومه (س)

دکتر محمد حامد جعفر زاده

دکتر محمد حامد جعفر زاده
دانشگاه تهران

دکتر نیک  حاجیلی

دکتر نیک حاجیلی
دانشگاه نیوکاسل

دکتر کاظم  حاکی

دکتر کاظم حاکی
دانشگاه سنت گالن سوییس

دکتر علیرضا حسن زاده

دکتر علیرضا حسن زاده
دانشگاه تربیت مدرس

دکتر آمنه  خدیور

دکتر آمنه خدیور
دانشگاه الزهرا (س)

دکتر ایمان رئیسی وانانی

دکتر ایمان رئیسی وانانی
دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر زهرا رزمی

دکتر زهرا رزمی
دانشگاه الزهرا (س)

دکتر مینا  رنجبرفرد

دکتر مینا رنجبرفرد
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر سعید روحانی

دکتر سعید روحانی
دانشگاه تهران

دکتر بابک سهرابی

دکتر بابک سهرابی
دانشگاه تهران

دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر مهدی شامی زنجانی
دانشگاه تهران

دکتر مهدی شیرمحمدی

دکتر مهدی شیرمحمدی
دانشگاه ارشاد

دکتر بابک عابدین

دکتر بابک عابدین
دانشگاه تکنولوژی سیدنی

دکتر احمدرضا عبدالله زاده

دکتر احمدرضا عبدالله زاده
دانشگاه امیرکبیر

دکتر ندا عبدالوند

دکتر ندا عبدالوند
دانشگاه الزهرا

دکتر ابوذر عرب سرخی

دکتر ابوذر عرب سرخی
مرکز تحقیقات مخابرات

دکتر محمد فتحیان

دکتر محمد فتحیان
دانشگاه علم و صنعت

دکتر عماد  فرازمند

دکتر عماد فرازمند
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

دکتر محمد لگزیان

دکتر محمد لگزیان
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر امیر مانیان

دکتر امیر مانیان
دانشگاه تهران

دکتر آزاده محبی

دکتر آزاده محبی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

دکتر ایوب محمدیان

دکتر ایوب محمدیان
دانشگاه تهران

دکتر علی معینی

دکتر علی معینی
دانشگاه تهران

دکتر علیرضا  مقدسی

دکتر علیرضا مقدسی
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

دکتر علیرضا منتظمی

دکتر علیرضا منتظمی
دانشگاه مک مستر کانادا

دکتر محمد موسی خانی

دکتر محمد موسی خانی
دانشگاه تهران

دکتر محمد رضا  ناصر زاده

دکتر محمد رضا ناصر زاده
دانشگاه کنکوردیا کانادا